Brandweer Kruisland

Regio Brandweer Midden & West Brabant

Koolmonoxide (Co)

Het komt nog te vaak voor dat mensen hals over kop naar het ziekenhuis moeten worden vervoerd omdat ze bedwelmd zijn door koolmonoxide. Hoe ontstaat zoiets?
Bij koud weer doet iedereen er meestal van alles aan om er warmpjes bij te zitten.
In veel moderne huizen is mechanische ventilatie geplaatst, omdat in geïsoleerde woningen alle kieren en spleten zijn gedicht.
Ook treffen we in deze huizen nog regelmatig veel open gasgestookte toestellen* aan als verwarmingsketels, boilers en geisers.
Soms met meer gevolgen dan alleen het warmer worden in huis.
Juist de combinatie van mechanische ventilatie en open gasgestookte toestellen kan tot ernstige problemen leiden.
In een koude periode willen mensen vaak alles dicht hebben, dus ook de broodnodige ventilatieopeningen worden afgesloten.
Door dit afsluiten en de werking van de mechanische ventilatie, ontstaat in de woning een onderdruk.
Deze onderdruk zorgt er voor dat de af te voeren koolmonoxide niet naar buiten gaat, maar de woning wordt binnengezogen.
Zo ontstaat een levensgroot gevaar van vergiftiging!
Wat is koolmonoxidevergiftiging nu eigenlijk precies?
Koolmonoxide (CO) is een onzichtbaar giftig reukloos gas veroorzaakt door een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of kolen.
Let op !:
Een zeer giftig gas dat 250 maal sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof en deze rookgassen veroorzaken ook nog eens een tekort aan zuurstof in de lucht.
De verschijnselen van een dergelijke vergiftiging zijn hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en bewusteloosheid, waardoor je eerst flauw valt en in het ergste geval overlijdt
Het CO-gas is een echte sluipmoordenaar: je ruikt en proeft het niet en voor je het weet ben je bewusteloos.
De brandweer zet de oorzaken en tips ter voorkoming voor u op een rijtje.
(Bad)geiser
Een geiser moet het aardgas, dat toegevoerd wordt, kunnen verbranden.
Daar is zuurstof voor nodig.
Is er te weinig zuurstof, dan is de verbranding niet volledig en vormt zich koolmonoxide.
Mogelijke indicaties om het gevaar aan te zien komen zijn:
in de geiser zelf is de vlam oranje en hoger dan normaal door de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen. 

Preventieve maatregelen
Het jaarlijks laten controleren van uw (bad)geiser door een erkend installateur is een goede preventieve maatregel.
De vlam van een goed afgesteld gastoestel is blauw.
Ook het afvoerkanaal moet schoon en in orde zijn.,
Daarnaast moet er voldoende lucht toegevoerd worden.
Tegenwoordig zijn er ook zogenoemde "gesloten geisers" op de markt.
Deze apparaten zorgen zelf voor voldoende zuurstof, zodat er nooit sprake kan zijn van koolmonoxidevorming.

Centrale verwarmingsinstallaties / gaskachels
Voor de centrale verwarmingsketel in uw huis of een gaskachel in uw huiskamer geldt hetzelfde als voor een (bad)geiser.
Een dodelijk ongeval deed zich voor in een nieuwbouwwijk waar een jong gezin -man, vrouw en hun zoontje van anderhalf jaar- om het leven kwam.
De woning was nog maar een jaar oud en uitstekend geïsoleerd.
Een centraal afzuigsysteem zorgde voor het afvoeren van de lucht uit de woning.
In verband met de kou werd echter de aanvoerbuis van frisse lucht met een handdoek dichtgestopt.
In zo'n geval heeft de Cv-ketel binnen een paar uur alle zuurstof uit de woning verbrand en wordt koolmonoxide gevormd.
Familieleden troffen het gezin levenloos aan.

Preventieve maatregelen
Vooral in nieuwbouwwoningen is door goede isolatie geen natuurlijke ventilatie (kieren en gaten) meer aanwezig.
Daarom mogen luchtaanvoer en -afvoer nooit worden afgesloten.
Ook niet bij een zeer koude winter!
Let ook op de afzuigventilator van de keuken, centrale afzuiging van de keuken, wc en badkamer.
Zorg ervoor dat de afvoer van de geiser op het gasafvoerkanaal is aangesloten en niet op het ventilatiekanaal.
Bij oudbouw komt men ook in de verleiding om -bij extreme kou- kieren en gaten met kranten of lappen dicht te stoppen.
De zogenoemde natuurlijke ventilatie is dan niet meer aanwezig, terwijl er ook niet meer op een andere manier geventileerd wordt.
Ook het structureel dichtmaken van kieren en naden met behulp van kitafdichting en tochtstrippen levert gevaar op wanneer er geen alternatief luchtaan- en afvoersysteem voor in de plaats komt.

Schoorsteen
Vervuiling door nestmaterialen, specie, stenen of slechte kwaliteit van het kanaal kan er toe leiden dat de schoorsteen vervuild of verstopt raakt.
Ook door het stoken kan een schoorsteenkanaal zodanig verstopt raken dat het dichtslibt.
De verbrandingsgassen stromen bij een verstopte schoorsteen rechtstreeks uw kamer in.

Preventieve maatregelen
Een schoorsteen waarbij kolen, olie of hout gestookt wordt, moet tenminste 1 maal per jaar geveegd worden.
Een schoorsteen voor een gasgestookt kanaal moet ieder jaar worden nagezien en zonodig geveegd.

Keuringen gasinstallatie
U kunt bij uw energiebedrijf tegen vergoeding een veiligheidsonderzoek laten uitvoeren.
Voor alle gastoestellen geldt: jaarlijks onderhoud en controle door een erkend installateur is van groot belang.
LAAT DE WARMTE JE GEEN KILLE DOOD STERVEN!

*Open gasgestookt zijn die toestellen, die direct lucht verkrijgen uit de woning zelf om de vlam te later branden.
* Gesloten toestellen zuigen de lucht van buiten aan via een aanvoerpijp door het dak en stoten verbrandingsgassen via een tweede inwendige pijp weer uit.